Leder i egen ordning

Forside > Om BPALeder i egen ordning

Med en BPA-ordning er det givet på forhånd, at du skal være leder for dine hjælpere.

Det er et af de helt grundlæggende krav, der er i forbindelse med visiteringen fra din kommune. Nemlig, at du skal være i stand til at være arbejdsgiver for dine hjælpere. Der er en vis fleksibilitet i lovgivningen, og du kan faktisk frasige dig dele af arbejdsgiver ansvaret og uddelegere det til et nært familiemedlem, en forening eller en privat leverandør, såfremt denne eller de, lever op til de krav der er i henhold til lovgivningen på området.

Men hvad betyder det så for dig?

Hvis du vælger selv, at have fuld kontrol med din ordning og varetage alle dele af arbejdsgiveransvaret, så er du forpligtet til at ansætte dine hjælper i egen virksomhed. Det vil sige, at du først og fremmest skal have et CVR-nummer og dermed også er forpligtet til, at indberette årsregnskaber og alt hvad dertil hører i relation til det, at have ansatte i egen virksomhed. Det kan for mange virke uoverskueligt og derfor har man i lovgivningen tilladt muligheden for at udlicitere de mere administrative dele af arbejdsgiveransvaret. 

Det er dit valg som BPA-borger, hvor meget af ansvaret du ønsker at frasige dig og til hvem. I nogle tilfælde vil din kommune måske hjælpe dig med at sætte din ordning op ud fra dine ønsker og forudsætninger. Du skal dog som minimum kunne varetage arbejdslederfunktionen - Det i sig selv kan også virke uoverskueligt, men med de rette værktøjer og en god introduktion til hvad det indebærer så er du godt på vej til at være leder i egen ordning.

Yderligere information

Rollen som BPA arbejdsgiver

Med en funktion som arbejdsgiver for din ordning, forpligter du dig på en række områder til at varetage ansvaret for dine ansatte/hjælpere.

Det er i princippet dig som skal være ansvarshavende i din ordning, og alt hvad der følger med af opgaver i forbindelse med ordningen, vil være dit ansvar, medmindre der laves aftale med bevilligende myndighed om andet.

Man vil blandt andet skulle stå for følgende opgaver, hvis man ønsker at varetage arbejdsgiver ansvaret.

 • Udbetaling af løn
 • Indberette til SKAT
 • Indbetale feriepenge og ATP
 • Sørge for de lovpligtige erhvervsforsikringer
 • Afholde MUS og APV samtaler med dine hjælpere
 • Kontrollere timeregistreringen
 • Instruktion af hjælpere
 • Lave vagtplaner for hjælperholdet
 • Afholde personalemøder
 • Oplære nye hjælpere
 • Ansætte og afskedige hjælpere, herunder udarbejdelse af lovpligtige ansættelsesbeviser.
Rollen som BPA arbejdsleder

Med en rolle som arbejdsleder i din BPA ordning, så videregiver du en del af de opgaver, man normalt har som arbejdsgiver. Disse opgaver kan videregives til en nærtstående person, en forening eller en virksomhed, der så vil skulle påtage sig ansvaret.
Hermed kan man som borger undlade at skulle tage stilling til de ofte ret tunge opgaver som eksempelvis jura og lønforhold – så du har mere tid til dig og det du skal nå.

Dit arbejde som arbejdsleder, vil så være følgende.

 • udarbejde jobbeskrivelse
 • ansætte/opsige hjælpere
 • instruktion af hjælperne
 • lave vagtplaner for hjælperholdet
 • oplære nye hjælpere
 • afholde personalemøder
 • Afholde MUS og APV samtaler med dine hjælpere
 • Kontrollere timeregistreringen.


At tage rollen som arbejdsleder frem for arbejdsgiver, er noget som man har ret til og der er ingen konsekvenser for borgeren, hvis man vælger denne løsning.