BPA - Det frie valg

Forside > Om BPA > BPA - Det frie valg

BPA-ordningen er ikke en decideret fritvalgsordning, men med en BPA har du stor mulighed for selv, at bestemme hvem der skal administrere din ordning. Du kan eksempelvis frit vælge en nærtstående, en godkendt forening eller en privat leverandør til, at varetage hele eller dele af administrationen forbundet med din ordning.
Det er noget af det som gør BPA-lovgivningen speciel. Det er dig og dine behov der afgør, hvor din ordning skal administreres, hvis du ikke ønsker at påtage dig hele ansvaret selv.

Alle private leverandører og foreninger på området er forpligtet til at overholde den kommunale udmåling for din ordning, samt selvfølgelig den gældende lovgivning på området.
Den 1. januar 2018 trådte nye regler i kraft på området. Det betød at alle eksisterende udbydere havde indtil den 1. juli 2019 til at blive godkendt efter reglerne i socialtilsynsloven § 19 og § 20 (historisk) - nu socialtilsynsloven § 20 og § 21 fra den 27. december 2019.
Så står du overfor et skifte af leverandør, eller er du ny BPA-borger? Så anbefaler vi, at du selvfølgelig spørger ind til virksomhedens godkendelse og overholdelse af betingelserne i henhold til socialtilsynsloven.

Det handler om temperament og kemi mellem dig og den virksomhed eller forening, som du vælger til at varetage de administrative opgaver i forbindelse med din ordning og du kan i henhold til lovgivningen næsten frit vælge, hvem du har lyst til at indgå i et samarbejde med. Skulle du igennem din kommunale udmåling være underlagt det man kalder ”rammeaftaler”, kan du opnå muligheden for det frie valg ved at træde ud af rammeaftalen, for derefter, at vælge den udbyder du ønsker skal administrere din ordning, eller du kan stå for det hele selv.

De private leverandører og foreningerne kan have forskellige tilbud til dig og dine hjælpere, som kan være værd at undersøge nærmere. Forsikringsløsninger er et af de områder, hvor firmaerne kan påvirke den pakkeløsning de kan tilbyde dig og dine hjælpere. Derudover har flere leverandører i dag forskellige løsninger til hvor meget eller hvor lidt af det administrative arbejde de tilbyder at varetage, og forskellige værktøjer og redskaber du kan få glæde af i det daglige arbejde med din ordning. Det kan derfor være en god ide, at bruge lidt tid på, at undersøger de forskellige muligheder, og finde den løsning som giver mest tryghed for dig og dine ansatte.

Regler for godkendelse af virksomheder

Socialtilsynsloven § 20

§ 20. Socialtilsynet træffer efter ansøgning og dialog med ansøger afgørelse om godkendelse af foreninger og private virksomheder, som er nævnt i § 18 a i lov om socialtilsyn, såfremt foreningen eller den private virksomhed opfylder betingelserne nævnt i § 21 for godkendelse, jf. også lovens § 18 b, stk. 1. Ansøgningen om godkendelse skal være skriftlig.

Stk. 2. Socialtilsynets afgørelse skal meddeles i en skriftlig afgørelse, der skal begrundes i overensstemmelse med forvaltningslovens kapitel 6.

Stk. 3. Hvis en godkendelse er betinget af, at visse vilkår opfyldes, jf. § 18 b, stk. 3, i lov om socialtilsyn, skal vilkårene og den eventuelle frist for deres opfyldelse fremgå af afgørelsen.

 

(Kilde: retsinformation.dk)

Socialtilsynsloven § 21

§ 21. Følgende betingelser skal, sammen med de betingelser, der følger af lov om socialtilsyn § 18 g, være opfyldt, for at foreningen eller den private virksomhed kan godkendes:

1) Foreningen eller den private virksomhed skal være solvent.

2) Foreningen eller den private virksomhed skal have en kompetent ledelse og benytte sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere.

3) Ledelsen af foreningen eller den private virksomhed skal kunne påvise, at der i foreningen eller den private virksomhed er kendskab til ansættelsesret. Kendskabet skal påvises ved, at ledelsen indsender relevant dokumentation til socialtilsynet, f.eks. om tidligere relevant erfaring, gennemførte kurser, uddannelser m.v.

 

(Kilde: retsinformation.dk)