Om BPA

Forside > Om BPA

Med en BPA-ordning har borgeren selv mulighed for at bestemme, hvem der skal administrere ordningen. Du kan helt frit vælge en nærtstående, en forening eller en privat leverandør til administrationen af din ordning. Det kræves dog, at du er i stand til at varetage rollen som arbejdsgiver/arbejdsleder for dine ansatte.

I praksis er du nemlig selv arbejdsgiver for dine hjælpere. Du kan dog få hjælp til den rolle ved, at udlicitere hele eller dele af ansvaret til eksempelvis en privat leverandør.

Dette er noget af det som gør BPA-lovgivningen speciel, da det er dig og dine behov som afgør, hvor din ordning skal administreres. De enkelte udbydere kan have forskellige tilbud til dig og dine hjælpere, men de er alle forpligtet til at overholde din kommunale udmåling og den gældende lovgivning på området.
Bemærk, at der i maj 2019 indtrådte nye regler i henhold til kapitel 1, § 4 i Bekendtgørelsen om socialtilsyn, omkring Koncept for godkendelse af plejefamilier (historisk) - nu Bekendtgørelse om socialtilsyn kapitel 1, § 4 fra den 27. december 2019

Forsikringsløsninger er at af de områder, hvor firmaerne selv kan påvirke den løsning de kan tilbyde en borger og deres hjælpere. Vi anbefaler derfor, at du undersøger dine forskellige muligheder, og finder den løsning som giver mest tryghed til dig og dine ansatte.

Men hvad indebærer det egentligt at være arbejdsgiver og/eller arbejdsleder i egen ordning? Det kan du læse mere om her.

Læs mere

§ 4 Koncept for godkendelse af plejefamilier

Socialtilsynet skal, jf. § 5 a i lov om socialtilsyn, ved sin godkendelse efter § 5 i lov om socialtilsyn af almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service, følge det godkendelseskoncept, der fremgår af bilag 3.

 

(Kilde: retsinformation.dk)